Dybdeterapi

Healing

Regenerativ traumeterapi

Regressionsterapi

Drømme

Astrologisk vejledning som redskab
til selvindsigt og selvudvikling


VEJEN VI GÅR

Lisa Fossum

Dybdeterapeut
Astrologisk vejleder